Nyheter

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...

Det er viktig å velge en stige som passer til arbeidet og miljøet

Ved arbeid i høyden er det viktig å ha en stige som passer til oppgaven. I 2015 ble det rapportert over 8000 arbeidsulykker, som alle skjedde på ulike stiger. De hyppigst rapporterte ulykkene er fall fra stiger. Mange av disse skyldes at folk står på de øverste...